Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 27. 5. 2018
25 °C 15 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 1.81m/s
tlak1008.07hPa
vlhkosť76%
zrážky0.85mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Napíšte nám

h

Tiesňové linky

t

Navigácia

Obsah


Zapisnica

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zápisnica č. 23/201823.05.2018
Zápisnica č. 22/201828.03.2018
Zápisnica č. 21/201705.01.2018
Zápisnica č. 20/201727.12.2017
Zápisnica č. 19/201702.10.2017
Zápisnica č. 18/201712.09.2017
Zápisnica č. 17/201721.06.2017
Zápisnica č. 16/201715.06.2017
Zápisnica č. 15/201705.05.2017
Zápisnica č. 14/201707.04.2017
Zápisnica č. 13/201726.01.2017
Zápisnica č. 12/201605.01.2017
Zápisnica č.11/2016 - 17.10.201626.10.2016
Zápisnica č. 10/2016 20.07.201629.07.2016
Zápisnica č. 9/201624.06.2016
Zápisnica č.8/201608.04.2016
zápisnica č. 7/201530.12.2015
Zápisnica 6/201523.12.2015
Zápisnica 5/201516.11.2015
Zápisnica č. 4/201507.09.2015
Zápisnica č. 3/201505.06.2015
Zápisnica č. 2/201527.03.2015
Zápisnica č. 1/201523.02.2015
Ustanovujúca zápisnica 28.12.201402.01.2015
Zápisnica č. 32/201424.12.2014
Zápisnica č.31/201420.10.2014
zápisnica č. 30/201422.08.2014
Zápisnica č. 28/201404.07.2014
Zápisnica č.12/201204.07.2014
Zápisnica č. 13/201204.07.2014
Zápisnica č. 14/201204.07.2014
Zápisnica č. 15/201204.07.2014
Zápisnica č. 16/201204.07.2014
Zápisnica č. 17/201204.07.2014
Zápisnica č. 18/201204.07.2014
Zápisnica č. 19/201304.07.2014
Zápisnica č. 20/201304.07.2014
Zápisnica č. 21/201304.07.2014
Zápisnica č. 22/201304.07.2014
Zápisnica č. 23/201304.07.2014
Zápisnica č. 24/201304.07.2014
Zápisnica č. 25/201304.07.2014
Zápisnica č. 29/201404.07.2014
zápisnica č. 27/201406.02.2014
Zápisnica č. 26/201304.07.2013
Zápisnica č. 10/201129.12.2011
Zápisnica č. 9/201116.12.2011
Zápisnica č. 8/201130.11.2011
Zápisnica č. 7/201109.11.2011
Zápisnica č. 6/201108.10.2011
Zápisnica č. 5/201129.09.2011
Zápisnica č. 4/201119.06.2011
Zápisnica č. 3/201106.05.2011
Zápisnica č. 2/201130.03.2011
Zápisnica č.1/201124.02.2011
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ08.02.2011
Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutia OZ03.01.2011
Zápisnica č. 2214.10.2010
Zapisnica č. 2128.06.2010
Zapisnica č. 2025.02.2010
Zapisnica č. 1915.12.2009
Zapisnica č. 1805.11.2009
Zapisnica č. 1730.06.2009
Zapisnica č. 1619.05.2009
Zapisnica č. 1507.05.2009
Zapisnica č. 1427.01.2009
Zapisnica č. 1316.12.2008
Zapisnica č. 1225.09.2008
Zapisnica č. 1130.06.2008
Zapisnica č. 1026.05.2008
Zapisnica č. 914.03.2008

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Dodatok č. 4/2017 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice05.01.2018
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Vojčice22.06.2017
VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice22.06.2017
VZN č. 4/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb na území obce Vojčice22.06.2017
VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice22.06.2017
Dodatok č. 3/2017 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a CVČ a ZUŠ za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice22.06.2017
Návrh-VZN č. 2/2017 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Vojčice27.04.2017
Návrh-VZN č. 3/2017, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice27.04.2017
Návrh VZN č. 4/2017 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vojčice27.04.2017
Návrh-VZN č. 5/2017 o podmienkach používania miestnych komunikácií v obci Vojčice27.04.2017
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií26.04.2017
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií26.04.2017
VZN obce Vojčice č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda26.04.2017
Návrh-Všeobecne záväzného nariadenia obce Vojčice č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda05.04.2017
Dodatok č. 1 k VZN Obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Vojčice17.01.2017
Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času a Základných umeleckých školách za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice17.01.2017
VZN č.2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a CVC za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice31.08.2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice16.06.2016
Dodatok č.1/2016 k VZN č.2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách av školských zariadeniach na území obce Vojčice a CVČ a ZUŠ za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice16.06.2016
VZN č.1/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Vojčice31.03.2016
VZN obce Vojčice č. 2/2016 o poskytnutí dotácie PO a FO na území obce Vojčice31.03.2016
VZN č. 6/2015 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Vojčice16.12.2015
Dodatok č.1/2015 k VZN obce Vojčice č. 5/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady16.12.2015
VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc v obci Vojčice11.11.2015
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2013 o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice11.11.2015
Dodatok č, 1 k VZN o verejných kultúrnych podujatiach v obci11.11.2015
VZN Obce Vojčice č. 5/2015 o ostatných poplatkoch11.11.2015
Dodatok č. 3/2015 VZN Obce o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice29.08.2015
VZN č. 3/2015 o podmienkach používania symbolov obce Vojčice29.05.2015
VZN č.3/2015 o podmienkach používania symbolov obce Vojčice29.05.2015
Rokovací poriadok29.05.2015
Štatút obce Vojčice29.05.2015
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vojčice29.05.2015
Návrh Dodatok č.1/2015 - VZN č.1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách v zriapvateľskej pôsobnosti obce Vojčice05.05.2015
Návrh - VZN obce Vojčice č. 3/2015 o podmienkach používania symbolov obce Vojčice29.04.2015
Návrh - Rokovací poriadok Obce Vojčice22.04.2015
VZN č. 1/2015 o ostatných poplatkoch14.02.2015
VZN obce Vojčice č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Vojčice14.02.2015
VZN č.4/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Vojčice17.12.2014
VZN obce Vojčice č.5 /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady17.12.2014
Návrh VZN obce Vojčice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.12.2014
Dodatok č.1 k VZN obce Vojčice číslo 2/2014 o verejných kultúrnych podujatiach v obci11.11.2014
Návrh - VZN Obce Vojčice o predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vojčice06.11.2014
Interná smernica pre verejné obstarávanie, tovarov, služieb a prác upravujúca postup verejného obstarávateľa Obecný úrad Vojčice01.10.2014
VZN obce Vojčice 2/2012 o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady15.07.2014
VZN obce Vojčice č. 4/2012 o miestnej danie z nehnuteľnosti15.07.2014
VZN obce Vojčice č.1/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva15.07.2014
Rokovací poriadok15.07.2014
Rokovací poriadok - dodatok č.1/201215.07.2014
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce15.07.2014
Organizačný poriadok obce Vojčice15.07.2014
VZN - na prevádzku cintorína v obci Vojčice - Dodatok č. 1/201215.07.2014
VZN- o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažnosti FO a PO15.07.2014
VZN- o poskytovaní opatrovateľskej službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu15.07.2014
Štatút obce Vojčice15.07.2014
Dodatok č. 1/2013 - VZN o slobodnom prístupe k informáciám15.07.2014
VZN obce Vojčice č.3/2013 o miestnej dani za psa15.07.2014
Sadzobník správnych poplatkoch obce Vojčice podľa zákona č. 145/1995 Z.z.15.07.2014
VZN č.1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky15.07.2014
VZN č.2/2013 obce Vojčice o určení výšky dotácie na prevádzku15.07.2014
VZN č.4/2013 o dočasnom obmedzení alebo užívania pitnej vody15.07.2014
VZN č.5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav. odpadmi na území obce Vojčice15.07.2014
VZN č.6/2013 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Vojčice15.07.2014
VZN č.7/2013 Obce Vojčice o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia15.07.2014
VZN č.1/2014 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Vojčice15.07.2014
VZN obce Vojčice č.2/2014 o verejných a kultúrnych podujatiach v obci15.07.2014
VZN obce Vojčice č.3/2014 o ostatných poplatkoch15.07.2014
Zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Vojčice15.07.2014
VZN č.6/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vojčice16.12.2011
VZN Obce Vojčice č. 5/2011 Podmienky a kritéria prideľovania a správy níjomných bytov16.12.2011
VZN č. 7/2011 na prevádzku cintorína v obci Vojčice22.11.2011
VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi09.11.2011
VZN č. 3/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb Obce Vojčice19.06.2011
VZN č.2/2011 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom Obce Vojčice19.06.2011
VZN č.1/2011 o verejnom poriadku na území Obce Vojčice31.03.2011
VZN rok 201016.12.2009
VZN o urceni vysky dotacie na prevadzku a mzdy na dieta v MŠ, ZŠ a Školskeho klubu deti v ZŠ Vojcice15.12.2009
Prevadzkovy poriadok pohrebisk obce Vojcice - VZN r. 200917.12.2008
VZN platby v ZŠ a MŠ Vojcice20.08.2008
VZN r. 200917.12.2007
VZN o prenajimani obecnych najomnych bytov09.03.2007
VZN obce Vojčice o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Vojčice30.01.2007

Rozpočet

Zaverečny ucet obce

Výročné správy

Hospodárenie obce

Ostatné dokumenty

Pozvánka na OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka na OZ19.03.2018
Pozvánka na OZ21.12.2017
Pozvánka15.12.2017
Pozvánka na OZ22.09.2017
Pozvánka na OZ30.08.2017
Pozvánka na OZ16.06.2017
Pozvánka na OZ21.04.2017
Pozvánka na OZ27.03.2017
Pozvánka na OZ12.01.2017
Pozvánka na OZ13.10.2016
Pozvánka na OZ18.07.2016
Pozvánka na OZ10.06.2016
Pozvánka na OZ23.03.2016
Pozvánka na OZ22.12.2015
Pozvánka na OZ11.12.2015
Pozvánka na OZ03.11.2015
Pozvánka na OZ26.08.2015
Pozvánka na OZ26.05.2015
Pozvánka č. 2/2015 na OZ12.03.2015
Pozvánka na OZ11.02.2015
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ19.12.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí