rozšírené vyhľadávanie
Vojčice

Oficiálne stránky obce

Vojčice

Kontakt:

Úradné hodiny:

Po: 07:30 - 15:30
Ut: 07:30 - 15:30
St: 07:30 - 17:30
Št: nestránkový deň
Pi: 07:30 - 13:00

Úprava centrálnej časti obce Vojčice

Názov projektu

Vojčice – úprava centrálnej časti obce

Žiadateľ

Obec Vojčice

Operačný program

Regionálny operačný program

Prioritná os

4. Regenerácia sídiel

Opatrenie

4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

Kód výzvy

ROP-4.1a-2010/01

Celkové oprávnené výdavky (EUR)

924 765,09 €

 

 

 

Cieľ projektu:

Prioritným cieľom projektu je zvýšenie   konkurencieschopnosti obce a regiónu prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centrálnej časti obce.

Realizáciou projektu sa docieli vybudovanie  nových  objektov, ktoré poskytnú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase budú v technicky vyhovujúcom stave a budú môcť bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšia  vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev,  čím sa podporí  ďalší rozvoj obce a regiónu.

Technické riešenie projektu:

Navrhované technické riešenie vyplýva z analýzy skutkového stavu objektov, navrhovaného architektonického riešenia a požiadaviek investora. 

Objekt IO – 01 rieši rekonštrukciu spevnenej plochy pre zhromažďovanie občanov,  v priamom kontakte s obslužnou komunikáciou a v blízkosti Obecného úradu. Povrch plochy je navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby. V rámci úpravy verejnej zelene sa zrealizuje výsadba drevín, kríkov a stromov a úprava trávnatých častí. V centrálnej časti bude inštalovaná drobná architektúra -  ako odpadkové koše, stojany na bicykle, informačná tabuľa, lavičky na sedenie, detské preliezky a pod..

V rámci objektu IO – 02 bude rekonštruovaná miestna komunikácia. Odvodnenie dažďových vôd je navrhnuté do jestvujúceho odvodňovacieho rigola. Povrch komunikácie je asfaltobetónový koberec.

Objekt IO – 03 rieši výstavbu chodníkov popri komunikácii a taktiež v časti detských preliezok a oddychovej zóny v centrálnej časti obce. Povrch chodníkov je zo zámkovej dlažby, uloženej v štropieskovom lôžku.

Rekonštrukcia a výstavba inteligentného verejného osvetlenia je riešená v rámci objektu IO – 04, ktorá spočíva v nasvetlení centrálnej časti obce s jej automatickým riadením.

 

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13
14 15
16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom