rozšírené vyhľadávanie
Vojčice

Oficiálne stránky obce

Vojčice

Kontakt:

Úradné hodiny:

Po: 07:30 - 15:30
Ut: 07:30 - 15:30
St: 07:30 - 17:30
Št: nestránkový deň
Pi: 07:30 - 13:00

Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice

Výstavba nového predškolského zariadenia v obci Vojčice

logo

 

Základné informácie

Operačný program:

     

Operačný program Ľudské zdroje

Poskytovateľ: 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:       

 

 

 

Obec Vojčice

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ:   

 

 

 

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Názov projektu:

 

 

 

Vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Typ projektu:

 

 

 

Investičný, dopytovo-orientovaný

Kód projektu:

 

 

 

312061A995

Miesto realizácie:

 

 

 

Vojčice

Začiatok realizácie:

 

 

 

september 2017

Ukončenie:

 

 

 

december 2018

Celkové náklady:

 

 

 

779.454,96 €

Výška NFP:

 

 

 

740.482,21 €

 

Opis projektu

Predmetom predkladaného projektu ŽoNFP je vybudovanie nového predškolského zariadenia v obci Vojčice. Objekt bude riešený ako dvojpodlažná budova bez podpivničenia. Materská škola je naprojektovaná na 6 tried po 20 detí, čím bude možné umiestniť do tohto predškolského zariadenia 120 detí.

Aktivity projektu

Výstavba predškolského zariadenia za účelom presunutia kapacity existujúcej materskej školy, Dodávka a montáž interiérového vybavenia

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 

Odkazy na webové sídla: 

www.employment.gov.sk        www.esf.gov.sk             www.minv.gov.sk         www.ludskezdroje.gov.sk       www.partnerskadohoda.gov.sk                                                                                                                                            

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13
14 15
16 17
18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom