rozšírené vyhľadávanie
Vojčice

Oficiálne stránky obce

Vojčice

Kontakt:

Úradné hodiny:

Po: 07:30 - 15:30
Ut: 07:30 - 15:30
St: 07:30 - 17:30
Št: nestránkový deň
Pi: 07:30 - 13:00

Znižovanie energetickej účinnosti budovy

Znižovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu
                                                                                     

 Základné informácie

Operačný program:

     

Operačný program Kvalita životného prostredia

Poskytovateľ:            

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra SR

Prijímateľ:            

 

 

 

Obec Vojčice

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

 

 

 

4.3  

Špecifický cieľ:   

 

 

 

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Názov projektu:

 

 

 

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach

Kód výzvy:  

 

 

 

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Typ projektu:

 

 

 

Investičný, dopytovo-orientovaný

Kód projektu:

 

 

 

310041G526

Miesto realizácie:

 

 

 

Vojčice

Začiatok realizácie:

 

 

 

marec 2019

Ukončenie:

 

 

 

október 2019

Celkové náklady:

 

 

 

259.812,92 €

Výška NFP:

 

 

 

246.822,27 €

 

Opis projektu

Predmetom predkladaného projektu ŽoNFP je zníženie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vojčice.  

Aktivity projektu

Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, výmena a zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia ústredného kúrenia. V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy obecného úradu nad rámec minimálnych požiadaviek s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a k dosiahnutiu energetickej triedy budovy na úrovni A0 - ultranízkoenergetická budova.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Odkazy na webové sídla:  www.minzp.sk                                                                     www.siea.sk                                                      www.op-kzp.sk                                                                                                                                          

Vývoz odpadu

Február2021
Po Ut St Št Pia So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom