Vojčice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vojčice

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu