Vojčice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách a v školských zariadeniach na území obce Vojčice a Centrách voľného času za dieťa s trvalým pobytom v obci Vojčice

Dátum zvesenia: 14. 6. 2023 Zodpovedá: Správce Webu