Vojčice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vojčice

Zodpovedá: Správce Webu