Vojčice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - ZOZNAM NEPLATIČOV V OBCI VOJČICE K 30.6.2021

Zoznam neplatičov v obci Vojčice k 30.6.2021

 NEZAPLATENÉ !!!

 

V súlade so zákonom o správe daní č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec Vojčice zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 30. 6. 2021, u ktorých:

  • úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 €

  • u právnickej osoby 1 600 €. 

Obec Vojčice využíva na vymáhanie nedoplatkov všetky právne normy (v súlade s daňovým poriadkom) služby súdnych exekútorov.

V prípade, že nastávajú u obyvateľov problémy s platením si svojich záväzkov, je snahou obce nastaviť splátkový režim, je však potrebné sa dostaviť na osobnú konzultáciu na odd. daní a poplatkov na obecný úrad Vojčice

Keď je ochota zo strany neplatiča, nájde sa riešenie.

Zoznam neplatičov v obci Vojčice k 30.6.2021 nájdete v zoznamoch nižšie.

IČO:00332135                                                                                                                                                      30. 6. 2021

Názov: Obec Vojčice

Sídlo: P.O.Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

Zoznam neplatičov FO od 160 € - Daň z nehnuteľnosti

Meno a priezvisko Adresa Suma nedoplatku
Mária Adamová (po nebohom Jozef Adam) Alejová 120/12, Vojčice 238,67 €
Nataša Chromá Horovská 448/20 Vojčice 216,48 €
Peter Drapák Staničná 185/1, Vojčice 199,51 €
Ladislav Géci Obec Vojčice 214,47 €
Neb. Viera Goroľová M. R. Štefánika 315/20 Vojčice 210,19 €
Markéta Goroľová Ondavská 464/32, Vojčice 215,95 €
Hromi Ernest Ternavská 559/6, Vojčice 231,19 €
Neb. Michal Jeňo Lipová 5, Vojčice 217,51 €
Zdeněk Kameník Poľná 291/8, Vojčice 597,36 €
Jozef Kondáš Ondavská 473/21, Vojčice 207,91 €
Štefan Tokár Nová 599/25, Vojčice 280,62 €

Zoznam neplatičov PO od 1 600 € - Daň z nehnuteľnosti

Obchodné meno Adresa Suma nedoplatku
Bovinex Europa, s.r.o. Priemyselná Michalovce 10 739,08 €

Zoznam neplatičov FO od 160 € - Komunálny odpad

Meno a priezvisko Adresa Suma nedoplatku
Mária Adamová (po nebohom Jozef Adam) Alejová 120/12, Vojčice 425,52 €
Neb. Jaroslav Bagoga Horovská 439/2, Vojčice 1 044,58 €
Neb. Anna Bajusová A. Sládkoviča 31/47, Vojčice 201,04 €
Jaroslav Balog Ondavská 457/18, Vojčice 503,67 €
Mikuláš Balog Obec Vojčice 506,65 €
Milan Blizman Obec Vojčice 357,88 €
Helena Blizmanová Obec Vojčice 267,12 €
Magdaléna Buďová M. R. Štefánika 54, Vojčice 173,03 €
Alžbeta Chromá Obec Vojčice 399,11 €
Jana Chromá Obec Vojčice 532,70 €
Júlia Chromá Hlavná 284/5, Vojčice 814,75 €
Bernardína Chromá A. Sládkoviča 55, Vojčice 316,78 €
Neb. Mária Chromá Športová 437, Vojčice 518,27 €
Renáta Chromá Obec Vojčice 267,12 €
Marek Chromi Hlavná 284/5, Vojčice 791,32 €
Radoslav Chromi Poľná 288/2, Vojčice 395,97 €
Josef Chromý Ondovská 465/34, Vojčice 1 316,16 €
Neb. Václav Chromý Orechová 547/9, Vojčice 469,74 €
Gejza Chromý Ondavská 460/24, Vojčice 623,59 €
Ivan Chromý Ondavská 460/24, Vojčice 326,68 €
Milan Chromý Športová 429/17, Vojčice 700,31 €
Miroslav Chromý Horovská 448/20, Vojčice 554,74 €
Terézia Chromá M. R. Štefánika 62, Vojčice 642,27 €
Peter Čopák Horovská 567/27, Vojčice 197,84 €
Ernest Dandáš Krátka 416/4, Vojčice 460,51 €
Lucia Dandášová A. Sládkoviča 24/36, Vojčice 741,72 €
Gejza Dani M. R. Štefánika 328/48, Vojčice 544,49 €
Peter Drapák Staničná 185/12, Vojčice 243,12 €
Vagenak Dzhalovyan Hlavná 147/36, Vojčice 356,20 €
Ján Džudža Obec Vojčice 1 616,88 €
Jozefína Džudžová Obec Vojčice 414,07 €
Martin Eliáš M.R.Štefánika 349/57, Vojčice 571,23 €
Martin Farkáš Štvorcová 509/19, Vojčice 678,74 €
Pavol Gaži Ondavská 479/9, Vojčice 270,28 €
Dušan Gažo Obec Vojčice 1 611,23 €
Neb. Gejza Gažo Krátka 418/8, Vojčice 1 057,83 €
Marek Gažo Horovská 569/23, Vojčice 1 015,08 €
Viktor Gažo Horovská 422/8, Vojčice 1 374,14 €
Vladimír Gažo Ondavská 480/7, Vojčice 709,27 €
Mária Gažová Ondavská 478/11, Vojčice 247,23 €
Ružená Gažová Obec Vojčice 179,38 €
Ladislav Geci Obec Vojčice 1 979,82 €
Neb. Viera Goroľová M. R. Štefánika 315/20, Vojčice 279,35 €
Markéta Goroľová Ondavská 464/32, Vojčice 424,08 €
Ingrid Goroľová M. R. Štefánika 317/24, Vojčice 277,26 €
Verona Goroľová M. R. Štefánika 340/72, Vojčice 427,29 €
Neb. Helena Gažová Horovská 442/8, Vojčice 425,73 €
Jozef Hrabčák Športová 438/1, Vojčice 475,19 €
Ernest Hromi Trnavská 559/6, Vojčice 517,44 €
Peter Hromi A. Sládkoviča 42/27, Vojčice 233,11 €
Jozef Iľko Obec Vojčice 1 803,91 €
Jozefína Džudžová Obec Vojčice 266,96 €
Erika Iľková Obec Vojčice 937,76 €
Neb. Denisa Janová A. Sládkoviča 52/7, Vojčice 297,64 €
Michal Jeňo Lipová531/5, Vojčice 241,10 €
Zdeňek Kameník Poľná 291/8, Vojčice 759,78 €
Marek Kanči Krátka 417/6, Vojčice 880,70 €
Michal Karička Alejová 134/13, Vojčice 405,80 €
Jozef Kondáš Ondavská 473/21, Vojčice 1 011,63 €
Ladislav Kondáš M. R. Štefánika 377/1, Vojčice 1 075,67 €
Miroslav Kozár Ondavská 462/28, Vojčice 288,05 €
Ladislav Kozár Horovská 579/3 , Vojčice 198,75 €
Jozef Kozár Horovská 565/31, Vojčice 348,86 €
Marcel Kozár Ondavská 462/28, Vojčice 198,75 €
Iveta Krajňáková A. Sládkoviča 40/31, Vojčice 286,62 €
Neb. Štefan Mamczur Ondavská 472/23, Vojčice 203,75 €
Terézia Mamczurová Ondavská 471/25, Vojčice 495,07 €
Ján Matúš Hlavná 172/37, Vojčice 183,82 €
Richard Onodi Horovská 556/33, Vojčice 188,56 €
Marcel Poľák Horovská 489/32, Vojčice 238,51 €
Dezider Sivák Ondavská 459/22, Vojčice 262,87 €
Anna Škorková Hlavná 142/26 A, Vojčice 272,48 €
Monika Štimová Staničná 227/67, Vojčice 175,83 €
Ľudovít Šuster M. R. Štefánika 348/59, Vojčice 490,89 €
Andrej Tancoš Športová 473/3, Vojčice 455,42 €
Andrej Tancoš Športová 473/3, Vojčice 997,25 €
Jozef Terpaj Obec Vojčice 519,25 €
Aladár Tokár Športová 433/9, Vojčice 306,69 €
Jozef Tokár Horovská 574/13, Vojčice 535,88 €
Karol Tokár Športová 432/11, Vojčice 412,40 €
Ladislav Tokár Krátka 415/2, Vojčice 1 484,89 €
Marián Tokár Športová 430/15, Vojčice 563,18 €
Štefan Tokár Nová 599/25, Vojčice 510,44 €
Vladimír Tokár Športová 436/1, Vojčice 742,81 €
Viliam Tokár Športová 438/1, Vojčice 699,68 €
Neb. Agnesa Tokárová Športová 432/11, Vojčice 421,29 €
Marta Tokárová Horovská 441/6, Vojčice 1 129,97 €
Kvetoslava Tóthova Staničná 259/3, Vojčice 658,41 €
Milan Václavský Ľ. Štúra 267/6, Vojčice 177,62 €
Ondrej Zajac Ondavská 480/7, Vojčice 719,44 €
Michal Zajdel Obec Vojčice 187,60 €

 

 

Zodpovedá: Správce Webu