Menu
Obec Vojčice

Organizačná štruktúra

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Vojčice je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

Starosta obce Vojčice je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • komisie obecného zastupiteľstva a to: komisia na ochranu verejného záujmu
  • obecný úrad vo Vojčiciach

Starosta obce:

  • sekretariát obecného úradu a referát evidencie obyvateľstva
  • referát PaM a účtovníctva
  • referát daní a poplatkov
  • správca cintorína
  • aktivačná činnosť
  • obecný podnik
  • Miestná občianská a poriadková služba

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Vojčice, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

ObecVojčice

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na