Menu
Obec Vojčice

Úprava centrálnej časti obce Vojčice

Úprava centrálnej časti obce Vojčice 1

Úprava centrálnej časti obce Vojčice

Základné informácie

Názov projektu: Vojčice – úprava centrálnej časti obce

Žiadateľ: Obec Vojčice

Operačný program: Regionálny operačný program

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty

Kód výzvy: ROP-4.1a-2010/01

Celkové oprávnené výdavky (EUR): 924 765,09 €

Cieľ projektu

Prioritným cieľom projektu je zvýšenie   konkurencieschopnosti obce a regiónu prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centrálnej časti obce.

Realizáciou projektu sa docieli vybudovanie  nových  objektov, ktoré poskytnú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase budú v technicky vyhovujúcom stave a budú môcť bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšia  vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, čím sa podporí  ďalší rozvoj obce a regiónu.

Technické riešenie projektu

Navrhované technické riešenie vyplýva z analýzy skutkového stavu objektov, navrhovaného architektonického riešenia a požiadaviek investora.

Objekt IO – 01 rieši rekonštrukciu spevnenej plochy pre zhromažďovanie občanov,  v priamom kontakte s obslužnou komunikáciou a v blízkosti Obecného úradu. Povrch plochy je navrhnutý z betónovej zámkovej dlažby. V rámci úpravy verejnej zelene sa zrealizuje výsadba drevín, kríkov a stromov a úprava trávnatých častí. V centrálnej časti bude inštalovaná drobná architektúra -  ako odpadkové koše, stojany na bicykle, informačná tabuľa, lavičky na sedenie, detské preliezky a pod..

V rámci objektu IO – 02 bude rekonštruovaná miestna komunikácia. Odvodnenie dažďových vôd je navrhnuté do jestvujúceho odvodňovacieho rigola. Povrch komunikácie je asfaltobetónový koberec.

Objekt IO – 03 rieši výstavbu chodníkov popri komunikácii a taktiež v časti detských preliezok a oddychovej zóny v centrálnej časti obce. Povrch chodníkov je zo zámkovej dlažby, uloženej v štropieskovom lôžku.

Rekonštrukcia a výstavba inteligentného verejného osvetlenia je riešená v rámci objektu IO – 04, ktorá spočíva v nasvetlení centrálnej časti obce s jej automatickým riadením.

Dátum vloženia: 5. 12. 2021 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 12. 2021 20:51
Autor: Admin

ObecVojčice

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3
4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 1 2 3 4 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na