Menu
Obec Vojčice

Zvyšovanie energetickej účinnosti OcÚ a KD

Publicita

Zvyšovanie energetickej účinnosti OcÚ a KD

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a KD Vojčice             

Základné informácie

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra SR

Prijímateľ: Obec Vojčice

Sídlo prijímateľa: P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice

Názov prioritnej osi: Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.3

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Typ projektu: Investičný, dopytovo-orientovaný

Kód projektu: 310041G526

Miesto realizácie: Vojčice

Začiatok realizácie: december 2019

Ukončenie: november 2020

Celkové náklady: 259.812,92 €

Výška NFP: 246.822,27 €

Opis projektu

Predmetom predkladaného projektu ŽoNFP bolo zníženie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Vojčice.

Aktivity projektu

Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, výmena a zateplenie strešného plášťa, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia ústredného kúrenia. V dôsledku realizácie projektu došlo k obnove budovy obecného úradu nad rámec minimálnych požiadaviek s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizáciou projektu došlo k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a k dosiahnutiu energetickej triedy budovy na úrovni A0 - ultranízkoenergetická budova.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Odkazy na webové sídla

www.minzp.sk

www.siea.sk

www.op-kzp.sk

Dátum vloženia: 5. 12. 2021 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2022 13:28

ObecVojčice

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30
31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Obecný rozhlas

rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na